30/06/2022

Fyns Speedcubing Forening

Fyns Speedcubing Forening har til formål at udbyde speedcubing-aktiviteter og konkurrencer i og omkring Odense kommune. Foreningen drives på frivilligt basis og ikke i kommercielt øjemed og deler i øvrigt værdigrundlag med Dansk Speedcubing Forening

Indkaldelse til stiftende generalforsamling

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling i Fyns Speedcubing Forening (CVR 43230476) til afholdelse søndag d. 31. juli 2022 kl 20:00 til ca. 20:30. Generalforsamlingen vil blive afholdt via en online konference.

På den stiftende generalforsamling vil initiativgruppen gennemgå de foreslåede vedtægter for foreningen punkt for punkt. Sammen vil vi vedtage paragrafferne en ad gangen med simpelt flertal, og til sidst vedtager vi de samlede vedtægter. Vi vil også fastslå kontingentet samt foretage de nødvendige valg af medlemmer til bestyrelsen, samt gennemgå bestyrelsens opgaver.

Dagsorden for den stiftende generalforsamling vil være:

  1. Valg af dirigent (dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på dagsordenen)
  2. Valg af referent
  3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse (initiativgruppen)
  4. Valg af foreningens bestyrelse
  5. Gennemgang og godkendelse af vedtægter
  6. Fastsættelse af kontingent (5 kr)
  7. Valg af revisor, kort om nemkonto og revisor-autorisation
  8. Kort update af planlagte konkurrencer i foreningen
  9. Eventuelt
  10. Underskrift af referatet (referent og dirigent)

Referatet vil blive Fyns Speedcubing Forenings ”fødselsattest”, og den nyvalgte bestyrelse vil, sammen med vedtægterne og andre relevante dokumenter, indsende denne til Odense Kommune i håb om at få foreningen registreret.

Seneste revision af foreningen vedtægter kan downloades her.

Link til online møde vil blive postet her senere.