29/09/2022

Hvidovre Speedcubing Forening

Stiftende Generalforsamling

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling i Hvidovre Speedcubing Forening (CVR 43515020) til afholdelse mandag d. 10. oktober 2022 fra kl. ca. 19:30 til ca. 20:00. Generalforsamlingen vil blive afholdt på Hvidovre Aktivitetscenter, Hvidovregade 49, 2650 Hvidovre efter afslutning af Hverdagscubing II – Hvidovre 2022.

På den stiftende generalforsamling vil initiativgruppen gennemgå de foreslåede vedtægter for foreningen punkt for punkt. Sammen vil vi vedtage paragrafferne en ad gangen med simpelt flertal, og til sidst vedtager vi de samlede vedtægter. Vi vil også fastslå kontingentet samt foretage de nødvendige valg af medlemmer til bestyrelsen, samt gennemgå bestyrelsens opgaver.

Dagsorden for den stiftende generalforsamling vil være:

  1. Valg af dirigent (dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på dagsordenen)
  2. Valg af referent
  3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse (initiativgruppen)
  4. Valg af foreningens bestyrelse
  5. Gennemgang og godkendelse af vedtægter
  6. Fastsættelse af kontingent (forslag er 5 kr)
  7. Valg af revisor, kort om nemkonto og revisor-autorisation
  8. Kort update af planlagte konkurrencer i foreningen
  9. Eventuelt
  10. Underskrift af referatet (referent og dirigent)

Referatet vil blive Hvidovre Speedcubing Forenings ”fødselsattest”, og den nyvalgte bestyrelse vil, sammen med vedtægterne og andre relevante dokumenter, indsende denne til Hvidovre Kommune i håb om at få foreningen registreret.

Du kan download vedtægterne her.