12/07/2024

Generalforsamlingen 2017 referat

Referent: Karina G. Beck

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

Frederik Trondheim, Magnus P. Kanstrup

2. Valg af dirigent

Steffen Nielsen

3. Formandens beretning

Flere deltagere, super fedt, kommet tilbage til vest for Storebælt, men fint at man har kunne låne billige lokaler. Håber at få flere til Odense

4. Regnskabsaflæggelse

Oscar R. Andersen er bilagskonsulent = godkendt, 8950kr i starten af sidste år, 10 kr pr deltager til hver konkurrence, en større indtægt. Konkurrencer indtægt 3350kr, udgifter= 1113,60 for flere gange leje af lokaler, ny balance på 10.000. 1300 tilbage af sponsor

5. Behandling af indkomne forslag

  • danskspeedcubingforening.dk, godtaget, 
  • ændring så kun bo siddende eller danskere kan være medlem i DSF (§3 stk 1), godtaget, 
  • ændring så generalforsamlingen skal holdes inden medio februar (§5 stk 2), godtaget. 
  • 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, godtaget

6. Fastsættelse af kontingent

Som der er nu, er det 10 kr pr deltagergebyr til hver konkurrence = beholdt.

7. Godkendelse af budget

Svært at fastlægge, altid ønske om nyt udstyr, fast printerpapir, blæk, budget fastlægges så der vil være en minimalt overskud.

8. Valg af formand

Henrik Buus Aagaard

9. Valg af kasserer

Lars Nielsson

10. Valg af næstformand

Camilla Jul Nielsson

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter

Matias Rasmussen, 

Jonas Balck Kristensen, 

Mikela Elleby Jørgensen. 

Steffen Nielsen, Suppleant Frederik Trondheim (1 imod)

12. Valg af 1 revisor

Darja vinder med 10 mod 2 stemmer.

13. Eventuelt

Bemærkning: Jiri ikke medlem endnu, hjemmesiden, meget gerne udbygge med guides både skrevne og video, sende links til jiri med guides til tutorials. Konkurrence guide på hjemmesiden, videoguide, vedtægt kan også blive lagt ind, e-mails til bestyrelsesmedlemmer, en til formanden og en kontakt som bliver videresendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Rose udstyr, timer, printere, rigtig mange tak til hovdeguppen der altid har styr på scoretakning ovs. Danish open burde afholdes på venue. Flere til endagskonkurrencer, dansk mesterskab opdelt i endagskonkurrencer, special konkurrencer. Hovedevents kører en dag også tilmelder man sig måske ikke til de andre events på andre dage, sende en mail rund for at høre hvad andre synes, hvis det splittes op så der ikke er folk der skal fx 3 gange til jylland dem som kommer fra sjælland, alders inddelt, specielt danish open for unge fx 10-14, de bliver ikke sådan rigtigt officielt, men kan tilføjes senere. Alder, flere podier, uofficielle programmere sig ud af på excel.  Hvis vi vælger at inddele i alder, midster måske deltagere, vi kan vælge at det kun er de 10-14 årige som kan komme på podiet men alle kunne deltage. Man kan stadig være med i hele billedet, konkurrencen forløber normalt, men der er en katagori hvor det kun er de 10-14 årige, man bliver ikke udelukket. Danish open delt op i flere dage, opgaven bliver så at de 10-14 årige vil også gerne have mulighed at have podie i alle events, så der er noget arbejde i bestyrelsen med planlægning af danish open. Ranglisterne, uofficiel rangliste for de forskellige alders grupper, snak med jiri(noget vi godt kan lave). Ansøge om medaljer til hovedeventet, ofte kan de sponseres, ønske om nye covers, nogle der også funger til pyraminx.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.

Sidste bemærkninger, timere både øst og vest for storebælt, et sæt hos Henrik og en sæt hos Camilla og Lars, spredt konkurrencer ud i danmark, så kommer det meget an på om man kan skaffe et lokale, dsf må kun arrangere i danmark. Matias står muligvis for malmö, Jelling måske i en større hal = Camilla spørger om muligheden, Jiri, DTU, har en studenter forening som man måske kan lave noget det. Jo længere væk = mulighed for at overnatte og 2 dages konkurrence.