12/07/2024

Generalforsamlingen 2020 referat

1. Valg af stemmetællere

Magnus Kanstrup og Rasmus Detlefsen er valgt

2. Valg af dirigent

Catrine Byrne er valgt.
Indkaldelse er sket i tide, i god tid. Dog er forsamlingens dagsorden kommet op for sent.
Der menes at forsamlingen er lovligt indkaldt. Ingen protesterer for den tilstedeværende forsamling. 

3. Formandens beretning

Nævner at det godt at se en masse ansigter vende tilbage, samt nye.
13 comps + 2 FMC konkurrencer i 2019.
Godt med mange nye arrangører.
Mange ændringer internationalt i WCA.
Mener i alt at vi har det godt sammen.

Godkendt af forsamlingen.

4. Regnskabsaflæggelse

Ingen aktiviteter er afholdt med underskud.
‘Revisor har godkendt med bemærkninger.’ Understreger der skal være kvitteringer på alt.
Indkomst på 17.000 i 2019. I alt på 34.000 nu i DSF’s konto.

Oversigten for DSF’s aktivitet i 2019 kan findes her: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ozvKfwHgNgANxzIRA45UyW-Awg24umT7

Vedtaget af forsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringer

Tilføjelse til paragraf 3:

“En ikke-deltagende person kan også indmeldes i foreningen ved at betale kontingent. Kontingentet er det samme som til enhver anden aktivitet og kan betales online til foreningen eller gøres i person til en aktivitet til et medlem af bestyrelsen.”

Lave det (ovenover foreslået) til stk. 5 og gøre det nuværende stk. 5 til stk. 6 og nuværende stk. 6 til stk. 7

Vedtaget, fuld opbakning.


Tilføjelse paragraf 5.7:

“[…] Undtagelse, se §10. Vedtægter stk.1.”

(Catrine har en bedre formulering, som er blevet vedtaget)


Omdøb revisor til bilagskontrollant:

8.4 og 5.4.12 i vedtægterne

Vedtaget.

I 8.4 ændres ‘de’ til ‘den. også vedtages.


Opdatering af 7.1 fra:

“Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 5 medlemmer. “

Til:

“Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren, næstformanden 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 8 personer. “

Vedtages enstemmigt.


Ny paragraf kaldet “Aktiviteter” (eller lignende):

“Stk. 1. Foreningen afholder og/eller støtter diverse aktiviteter. Disse inkluderer, men er ikke begrænset til; WCA konkurrencer, uofficielle konkurrencer, møder og forsamlinger.

Stk. 2. DSF afhænger af, udover bestyrelsen, lokale medlemmer af foreningen til at afvikle WCA konkurrencer. DSF er villige til at yde hjælp til arrangementer, men har brug for et lokal medlem til at tage initiativ. 

Stk. 3. Officielt personale til WCA konkurrencen behøver ikke at betale kontingent efter aftale.

Stk. 4. Foreningen er villig til at delvist støtte WCA konkurrencer der ikke indsamler kontingent.

Stk. 5. Alt økonomisk aktivitet bør gå igennem foreningen eller en forening der deler værdigrundlag med Dansk Speedcubing Forening.”

Stk. 6. Sponsering af aktiviteter er op til arrangøren. Bestyrelsen bør underrettes hvad der indgår i aftalen.

Eller i stedet tilføje det foreslåede stk. 1 til paragraf 1, tilføje det foreslåede stk. 2 til paragraf 7, tilføje foreslåede stk. 3 og 4 til paragraf 3 og tilføje st. 5 og 6 til paragraf 8. 

Alternativ mere specifik formulering af stk. 5: 

Aktiviteter der er støttet, delvist støttet eller anerkendt af Dansk Speedcubing Forening skal informere om økonomisk aktivitet til foreningens bestyrelse eller bestyrelsen af en forening, der deler værdigrundlag med Dansk Speedcubing Forening. 

Intet af ovenstående er indført. Dette er besluttet hellere at være noget som DSF kan specificere, frem for at låse os i vedtægterne.


EM 2022

Nuværende samarbejde med wonderful copenhagen.
Bella centeret er primær, eller prøves ‘Lokomotiv værkstedet’.
Møde med Bella Centeret feb 21.

1.6 million kroner er hvad vi regner med at budgettet bliver på. Der tænkes at der er stor brug for sponsorer og der er mange muligheder.

Der er mange mulige samarbejdspartnere.
Der er ledige domænere hvis der er behov der indgår i wca2022.
Der er mulighed for at større sportsgrupper, ikke nødvendigvis DSF der skal være økonomisk ansvarlige.

Bud åbner i marts, lukker i maj. Der er tro på at alt kan falde på plads i tide, selvom der ikke er lang tid til at deadline for ansøgning lukker.

Der nævnes at der  skal forberedes intern kommunikation.

Generalforsamlingen har ingen indvendinger.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at beholde kontingentet på 20 kroner.

Vedtaget.

7. Godkendelse af budget

Bestyrelsen foreslår budgettet for individuelle konkurrencer sættes så der ikke kommer finansielle tab. Det er også foreslået at sætte deltagergebyret lidt højere end hvad der er minimum for at dække alle omkostninger som forebyggelse for ansøgningen til EM2022 i København.

Konkurrencer som DM vil kunne dækkes delvist af DSF for et lavere gebyr for generelle deltagere.

Der nævnes at der skal være et nærmere samarbejde mellem arrangører og bestyrelsen med vælge et godt budget.

8. Valg af formand (Henrik Buus Aagaard er villig til genvalg)

Genvalgt enstemmigt.

9. Valg af kasserer (Lars Vennike Nielsson er villig til genvalg)

Genvalgt enstemmigt.

10. Valg af næstformand (Camilla Nielsson er villig til genvalg)

Genvalgt enstemmigt.

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

Mikela E. Jørgensen, Daniel V. Egdal, Thor Muto Asmund er villige til genvalg til bestyrelsen, Christian Smedegaard er villig til genvalg som suppleant, Fredrik Trondhjem ønsker ikke genvalg.

Lucas Hansen stiller op. Christian vil gerne ind som almindelig bestyrelsesmedlem.

Christian, Daniel, Thor, og Mikela vælges ind i bestyrelsen.

Lucas er valgt til suppleant. 

12. Valg af 1 revisor (Oscar Roth Andersen er villig til genvalg)

Oscar er genvalgt. 

13. Eventuelt

 • Snak om DM2020
  • Går efter august (dog ikke primoførste). 3 fulde dage konkurrence prøves. Efterårsferien nævnes som lidt farlig at prøve da mange rejser der. Højere ‘advancements’ i discipliner med 3 runder. 
  • Prøve at gøre skemaer lidt kortere så de ikke er 12 timer lange.
 • Opdatering på hjemmesiden
  • Startet forfra i projektet, men har allerede fået massive fremskridt. Går godt generelt. 
 • Mængden af konkurrencer
  • Godt, men skal prøve at fikse det huller der nogle gange kommer. Gøre så det ikke er så intenst når der nu er konkurrencer.
 • Kommunikation i bestyrelsen:
  • Arrangere et bestyrelsesmøde om mange punkter. Generelt menes det at flere møder vil gøre bestyrelsen mere effektiv og sprede arbejdet ud mere ligeligt.

18:40 afsluttet.