12/07/2024

Generalforsamlingen 2023 referat

Generalforsamlingen blev afholdt den 4. februar på Højby Skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense. Mødet startede kl 19, efter de officielle discipliner til konkurrencen er afsluttet. Mere information om konkurrencen kan findes her https://www.worldcubeassociation.org/competitions/DSFGeneralforsamlingen2023

1. Valg af stemmetællere

Magnus Byrne og Mathias Byrne

2. Valg af dirigent

Daniel Anker Hermansen

3. Formandens beretning

Henrik har overladt det meste til andre, været til ca 4 konkurrencer. EM blev afholdt med success (hånd til orga teamet). Foreningens bankkonto er blevet flyttet til en foreningskonto efter to år. Formentligt har vi haft det største regnskab nogensinde. 22 konkurrencer i Danmark i 2022. Der er også kommet 3 nye Delegerede. Vi har afholdt det største DM nogensinde. Aarhus-foreningen er blevet etableret igen, med lidt flere comps i Jylland, Fyns Speedcubing Forening er også blevet etableret og ligeledes er der lavet en forening i Hvidovre, nemlig Hvidovre Speedcubing Forening.

4. Regnskabsaflæggelse

Solidt overskud, dertil en donation fra Speedcubing Tårnby. Der har været omsætning for DSF på ca 38.000 DKK og der afventer nogle overskud fra VSF og RSF på ca 14.000. 

 • Det største regnskab vi har haft nogensinde, over 1 mil. kroner kom der ind på konto og over 800.000 af dem er blevet brugt, mest pga EM. Indtægter: ca 400.000 på deltagergebyrer, og ca 500.000 fra WCA og andre overskud
 • Der er købt nyt udstyr (som fx iPads) og så er der indgået aftale om leje af et depotrum
 • Der var ca. 83.000 i starten af 2022 og nu er der ca. 255.000 på kontoen
 • WCA dues er steget (nu er det 3 USD per deltager hvor det før var 1 USD)

Regnskab + bilag: https://drive.google.com/drive/folders/17OeRdleYjA5ZZWrfX8HqhrJ7AaZYJacx?usp=sharing

Regnskabet er godkendt af revisor Fredrik Trondhjem.

5. Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringer – tilføjelser

Paragraf 8, stk 3.
Note: Da det pt ikke er kasseren som fører medlemsregisteret, og det virker ret svært med nuværende struktur. Så enten skal den del fjernes, rykkes eller rettes. Forslag til ny tekst:

 • Stk 3.1 Foreningens regnskab føres af kassereren
 • Stk 3.2 Medlemsregisteret føres af en person udpeget af bestyrelsen.

Vedtaget

Paragraf 3, stk 6
Note: Vi vil gerne indsamle oplysninger om bopælskommune da det kan hjælpe med at søge tilskud og få lokaler. Forslag til tekst:

 • Stk. 6. Hvis man opfylder kriterierne for at blive medlem skal man aktivt tilkendegive, at man ønsker at være medlem. Foreningen opbevarer medlemmets navn, fødselsdato, kontaktoplysninger, og hjemmehørende kommune.

Godkendt

Der er herefter en diskussion om om bestyrelsen skal udvides i antallet medlemmer. Da der ikke er stemning for det bliver dette ikke vedtaget.

Refundering af kørselspenge for transport af udstyr

DSF Bestyrelsen har beføjelser til at indføre en politik for det.

6. Fastsættelse af kontingent

Der diskutteres et forslag om indkøb af eksternt lys, men der bliver ikke vedtaget noget.

Det bringes også op at vi skal have besluttet hvad vi gør med DSF’s nuværende kapital.

Da kassebholdningen er ret stor, foreslåes det at beholde kontingentet på 25 DKK, som vil kunne dække WCA gebyret og vi vil kunne bruge lidt af DSF’s kapital og kigge næste år hvordan situation ser ud.

Vedtaget at kontingentet fortsætter med at være 25 kr

7. Godkendelse af budget

Det nævnes at vi bør fjerne dette punkt næste år, da der ikke laves et egentlig budget, og vi derfor ikke har brug for dette punkt. 

Vi har købt nogle bannere, men skal have flere. Det samme gælder med nøglesnore/navneskilte. Der er også købt nogle harmonica-holdere.

Problemet med timere der resetter når de er forbundet til displays bringes op, da vi ikke har brugt dem i noget tid. Vi har senere fået problemet reduceret, men vi har ikke helt fået problemet løst.

Budgettet er en ukendt faktor, da vi ikke ved hvor mange konkurrencer vi skal holde, men har på udkig at bruge nogle penge på mere udstyr.

8. Valg af kasserer

Oscar Roth Andersen genopstiller
Genvalgt

9. Valg af næstformand

Thor Muto Asmund genopstiller
Genvalgt

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Malte Oliver Bøgh Kjøller og Callum James Goodyear genopstiller

Begge bliver valgt

12. Valg af 1 suppleant

Rasmus Stub Detlefsen genopstiller

Genvalgt

Vi takker samtidig Lars for 13 års arbejde i bestyrelsen!

12. Valg af 1 revisor

Fredrik Abildgaard Trondhjem

Genvalgt

13. Eventuelt

Involvering af forældre under konkurrencer

Ideer: Faner på compen, annoncer det ved starten og under compen at forældre må hjælpe. Serie af opslag på sociale medier. Vi skal også have lavet en introduktionsvideo hvor man kan se hvordan en konkurrence foregår.

Lav en tjekliste “Det kan du hjælpe med som forælder”. “Hvordan skaffer man venue” osv. Konkluson, vi skal udvide ting på WCA-hjemmesiden. 

Desuden:

 • Lav et ekstra kald efter for forældre der måske kan hjælpe.
 • Desuden vi skal have en mere struktureret mail.
 • Evt. gratis gæst hvis man dømmer. (Andre bringer op at de ikke vil have det)
 • “Tilmelding for forældre”.
 • Evt sæt det på bannere. (måske bare informationsbannere)

Ved tjekind, påpeg ting hvad der er hjælp til (note, Australien har nogle sedler hvad der sker til compen).

Thor nævner at networking hvor man snakker med tilfældige forældre ofte kan give dem mere afklaring og mere mod på at hjælpe til.

Aktivitet på DSFs facebook side

 • Malte skal være SoMe manager.
 • En Instagram-konto bør oprettes. Skal kobles sammen med Facebook så følgere der stadig kan se det opslag.

Sponsorer

Det bringes op at der ikke skal laves aftaler som udelukker andre sponsorer for alle comps.

Mødet hævet kl 20:19

Referent: Daniel V. Egdal
Underskrevet af dirigent Daniel Anker Hermansen