12/07/2024

Generalforsamlingen 2024 referat

Generalforsamlingen blev afholdt den 10. februar på Viby Skole, Afdeling Bueager (Dåstrup skole), Bueager 2, 4130, Viby Sjælland . Mødet startede kl 18:10, efter de officielle discipliner til konkurrencen er afsluttet. Mere information om konkurrencen kan findes her https://www.worldcubeassociation.org/competitions/DSFGeneralforsamlingen2024

Der var 31 deltagere til stede.

1. Valg af stemmetællere

Nilias, Magnus Byrne

2. Valg af dirigent

Daniel Anker Hermansen

3. Formandens beretning

 1. Henrik har været til 4 konkurrencer sidste år.
 2. Glad for at sjællænderne afholder mange konkurrencer. Nævner Thor og Daniel.
 3. Vi sidder nu flere ved det her bord end der gjorde til første DM!
 4. Odder, Henrik og Lars har deltaget i en konkurrence 17 år i træk. 
 5. Bestyrelsen er begyndt at mødes hver anden måned.
 6. Hyggecubing kører i Ishøj, Aarhus, og nu Aalborg.

4. Regnskabsaflæggelse

Omsætninger: 1k overskud, omsat for 50k. 25k brugt på wca gebyrer. Indkomsten kommer hovedsageligt fra konkurrencer og donationer fra mindre foreninger. Vi har købt noget elektronik/timere. Der står en kvart million på kontoen.

Regnskabet er godkendt af revisor Fredrik Abildgaard Trondhjem.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag inden mødet.

6. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fortsætter med at være 25 kr. 

7. Godkendelse af budget

Der planlægges ikke større omkostninger.

8. Valg af formand – Lige år

Henrik Buus Aagaard genvælges uden modkandidater.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Lige år

Daniel Vædele Egdal og Mikela Elleby Jørgensen genvalgt.

10. Valg af 1 suppleant – Hvert år

Victor Glyrskov og Rasmus Stub Detlefsen stiller op.
Victor Glyrskov bliver valgt.

11. Valg af 1 revisor – Hvert år

Fredrik Abildgaard Trondhjem genvalgt.

12. Eventuelt

 1. DM i Gislev hallen i første halvdel af September
  1. Generalforsamlingen beder bestyrelsen om at beslutte datoen
  2. FMC afholdes separat
  3. Ønsker til gaver/merchandise:  
   1. Trøjer/Hoodie
   2. Krus
   3. Kuglepenne
   4. Timermåtte
   5. Blindfolds
   6. Logo til centercaps
 2. Trøjer (DSF trøjer) 
  1. Undersøge muligheder for “shop in shop” ved trøje producenter
  2. EM trøjer kigges der på. 
 3. DM 2025
  1. Hvordan vil GF have det med at afholde det i en ferie periode?
   1. Uden for sommerferien 
    1. Pinse
    2. Påske
    3. Efterårsferie
    4. Kristi himmelfart
 4. Mad til comps:
  1. For besværligt for DSF at stå for. Der er delte holdninger om DSFs beholdning skal bruges på det.Mødet hævet kl 19:36

Referent: Daniel V. Egdal
Underskrevet af dirigent Thomas Jarner