12/07/2024

Generalforsamlingen 2018 referat

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

 1. Rasmus Stub
 2. Mathias Byrne

2. Valg af dirigent

 1. Christian Smedegaard

3. Formandens beretning

 1. Fedt DM blev afholdt i år.
 2. Vi fik lavet nogle fede landstrøjer.
 3. Vi fik gode resultater til VM i Paris, hvor der var varmt.
 4. Generalforsamlingen gik fint.
 5. Vi har været i Kvissel et par gange, og der er hyggeligt.
 6. Vi har fået nye Gen4 timere, hvilket er en opgradering.
 7. Konkurrencerne bliver fyldt op, så det er positivt med mange deltagere.

4. Regnskabsaflæggelse

 1. Bilagskontrollenten, Darja, har godkendt regnskabet.
 2. Vi gik ind i året med et overskud på omkring 10.000 kr.
 3. Efter 2017 er det overskud på cirka 8.000 kr.
 4. Dog har de fleste konkurrencer givet overskud, der har bare været indkøb af nyt udstyr.
 5. Pengene bliver betalt inden konkurrencerne, hvilket gør det nemmere at få pengene præcist ind.
 6. Behandling af indkomne forslag

5. Behandling af indkomne forslag

 1. Første forslag fra Daniel:
  1. Tilføjelse, at medlemsskabslængde står i vedtægterne.
  2. Uddybelse af, hvor meget og hvornår kontingent skal betales.
  3. Ændring, så et medlemskab varer 14 måneder fra sidste gang, kontingent blev betalt.
  4. Forslag fra Daniel Egdal vedtages enstemmigt af Generalforsamlingen.
 2. Andet forslag fra bestyrelsen
  1. Det omhandler stk. 3
  2. Ændring, så der ikke kan stemmes ved fuldmagt.
  3. Ændring så den stemmeberettigede alder bliver 15 år.
  4. Ændring så medlemmer i alderen 12-14 er stemmeberettigede ved skriftlig fuldmagt fra en forælder eller værge.
  5. Forslag fra bestyrelsen vedtages enstemmigt af Generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent

 1. Indtil videre har det heddet 10 kr. per deltager per konkurrence.
 2. Fra 1. marts skal WCA til at kræve betaling for indsendelse af resultater svarende til 0.50 USD.
 3. Flere mener, at kontingentet skal hæves, så denne betaling er nemmere at betale.
 4. To forslag:
  1. Fastsættelse af kontingent til 20 kr.
  2. Fastsættelse af kontingent til 25 kr.
  3. 10 stemmer på 20 kr.
  4. 6 stemmer på 25 kr.
  5. Kontingentet fastsættes til 20 kr.

7. Godkendelse af budget

 1. Intet budget lagt, da der ikke er planlagte udgifter.

8. Valg af formand

 1. Henrik Buus Aagaard vælges uden modskandidat.

9. Valg af kasserer

 1. Laes vælges uden modskandidat.

10. Valg af næstformand

 1. Camilla vælges uden modkandidat.

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter

 1. Mikela og Matias er villige til genvald. Fredrik og Daniel stiller op til bestyrelsen.
 2. Disse fire vælges uden modkandidat.
 3. Christian stiller op som suppleanter.
 4. Christian vælges uden modstand.

12. Valg af 1 revisor

 1. Odder stiller op til revisor.

Odder vælges uden modkandidat.

13. Eventuelt

 1. Som forslag til næste generalforsamling skal der læses korrektur på vedtægterne.
 2. Catrine Søndergaard Byrne stiller sig til rådighed til at kigge bistå foreningen med at efterleve persondataforordningen.
 3. Indhentelse af børneattester. Dette gør formanden.
 4. Som forslag af Fredrik kommer, at dirigent og referent ikke skal være den samme til generalforsamlingen.
 5. Hvorvidt Matias skal fortsætte som kandidatdelegeret overvejes.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.