12/07/2024

Generalforsamlingen 2019 referat

1. Valg af stemmetællere

Rasmus Detlefsen og Catrine Byrne vælges til dette

2. Valg af dirigent

Daniel Egdal

3. Formandens beretning

Vi har haft et godt år. Danskere der er blevet indvalgt i WCA, og 9 danske konkurrencer + FMCE. Ros til DSF’s medlemmer for der har hjulpet med nye konkurrencer.

4. Regnskabsaflæggelse

3 konkurrencer har været afholdt af DSF

6 har været støttet af DSF

7300 kroners overskud

17000 i overskud.

Køb af nyt udstyr, og doneret udstyr til andre lande (Letland og Island). + WCA afgift. 

5. Behandling af indkomne forslag (for vedtægter. Andre punkter er under eventuelt)

  • Sletning af ordet “kalenderåret” fra §3 stk 5. – Bestyrelsen

Det vedtages.

  • Rettelse af ordet “suppleanter” til “suppleant” i §5 stk 4 punkt 11. – Bestyrelsen

Det vedtages. 

  • Paragraf 7Stk 5. Dialog om Principper for samarbejde med forhandlere, herunder salgsstande, donationer og sponsorater. – Arne

Mål: Tydligerørlse af regler. Sponsorer for kommende konkurrencer. De vil bidrage af værdi, og ikke kun af penge. Forhandlerne vil gerne have aftaler inden konkurrencen er offentlig. Klare instruktioner om hvad de skal gøre. Det besluttes at det er op til arrangørerne af arrangementer at vælge samarbejdspartnere.

6. Fastsættelse af kontingent

  • Drøftelse og fastsættelse af DSF gebyret – Bestyrelsen

Hvordan vores gebyr er brugt nuværende. 

Efter diskussion besluttes det at beholde for i år, og diskutere muligvis igen næste år.

7. Godkendelse af budget

Mere udstyr. Køb af domæne. Det er lidt ukendt pt. Der skal laves et estimeret budget fremover. 

Vi skal nok laves budget og synlige gøre dem for individuelle konkurrencer fremover. 

8. Valg af formand (Henrik Buus Aagaard er villig til genvalg)

Genvalgt

9. Valg af kasserer  (Lars Vennike Nielsson er villig til genvalg)

Gevalgt. 

10. Valg af næstformand (Camilla Nielsson er villig til genvalg)

Anonym afstemninger. Daniel Egdal stiller op. Camilla er genvalgt. 

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

(Mikela E. Jørgensen, Daniel V. Egdal, Fredrik Trondhjem er villige til genvalg til bestyrelsen, Christian Smedegaard er villig til genvalg, Matias Rasmussen ønsker ikke genvalg)

Alle der ville genopstille er indvalgt. Thor Asmund er ny i bestyrelsen.

12. Valg af 1 revisor

Oscar er valgt.

13. Eventuelt

Vi skal:

Potentielt have ny hjemmeside. Arbejdsgruppe starter

Det besluttes at bestyrelsen skal få lavet nogle nye retningslinjer. Retningslinjer for flere butikker af gangen. Hvad som sponsorerne giver. 

WCA Delegerede vil gerne have arrangørerne tager første skridt med sponsorerne. 

  • Orientering om WCA ændringer og opdateringer – Henrik og Daniel

Nye hold, rokeringer i lederpositioner. Indragelse af WCA gebyrer, det stiger muligvis snart. (f.eks. “Delegate reimbursement policy”.)

  • Investering i mere udstyr – Bestyrelsen

Det besluttes at vi skal have fat i ca 10 nye timere, og nogle blindsheets til blind.

Bestyrelse disponere penge så vi har en “buffer” på mindst 10.000kr.

  • DM Planlægning

Målet er Jylland. Forhåbentligt i Koldning af Arne. 

  • EM 2022 Planer

Bellacentret

300.000 kroner ca.

Oprettelse af arbejdsgruppe.

Vi regner med at kunne skrabe 200.000 sammen. 

Vi har en foreløbig reservation. 

De Delegerede indstiller til Board at skal åbne ansøgninger hurtigst muligt.

  • Konkurrencer uden DSF Gebyr. (Gældende for: Lokaler hvor ejeren vil have det skal være gratis for alle (mod at lokalet er gratis. FMC samtidige konkurrencer)

Det kan nok ikke komme i vedtægterne, pga det ville være i mod mange diverse vedtægter. Den bedste mulighed kunne være at sige at DSF ikke står for konkurrencen, hvor overskuddet kan gå til DSF

Sponsorer kan muligvis gå med til at betale for WCA afgifterne. 

  • Drøftelse om revisor rollen, eller ændring til bilags konsulent – Oscar

Ingen vedtægter skal ændres, men der skal være mere af et samarbejde. Revisor skal dog stadig holde sig uafhænig.  Revisor rollen blev drøftet.

Afsluttet 18:18